Samen Jong

We willen als gemeente graag om onze jongeren heen staan en voor hen een plek bieden in de gemeente waar zij zich gezien voelen.
Daarin zien we veel herkenning in de 6 kernwaarden van Samen Jong. We willen hier graag meer invulling aan geven in de gemeente door de organisatie van thema avonden.

Inschrijven

'Samen Jong'

Hoe kun je kerk zijn met álle generaties?

Via deze weg willen we jou graag uitnodigen om deel te nemen aan de (4) Thema avonden van Samen Jong in onze gemeente.
De afgelopen maanden zijn we als Taakveld onderwijs druk bezig geweest vorm te geven aan een traject over Samen Jong. 

Samen Jong is op de regioavond aan bod gekomen en hierin is een korte weergave gegeven van de inhoud van het gelijknamige boek. 

We willen als gemeente graag om onze jongeren heen staan en voor hen een plek bieden in de gemeente waar zij zich gezien voelen. 
Daarin zien we veel herkenning in de 6 kernwaarden van Samen Jong. 

Kernwaarden Samen Jong
1. Prioriteit geven aan jongeren
2. De boodschap van Jezus serieus nemen
3. Hart hebben voor jongeren
4. Verantwoordelijkheid geven
5. Warme gemeenschap zijn
6. Beste buren zijn

We willen hier graag meer invulling aan geven in de gemeente door de organisatie van thema avonden. 

Praktische informatie

  • Data: woensdag 8 maart, woensdag 5 april, dinsdag 9 mei, woensdag 14 juni
  • Tijd: 19.30 – 21.30 uur
  • Zaal open: 19:00
  • Locatie: Baptistengemeente Nieuw-Buinen
  • Leiding: Navigators LEF
  • Contactpersoon: Justin Lambeck
  • Opgave vóór 28 februari 2023

 

Schrijf je hier in voor de thema avonden 'Samen Jong'