Jaarthema - Groeien naar Jezus

Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. (Efeze 4:15)

Jaarthema

Het jaarthema van dit jaar is Groeien naar Jezus. Het is gebasseerd op Efeze 4:15. We willen als gemeente, en ieder persoonlijk, groeien naar Jezus.  Hierbij gebruiken we de Efeze brief om te kijken wat Paulus hierover schrijft aan de gemeente in Efeze. 

Elke eerste zondag van de maand zal de preek over een gedeelte in Efeze gaan.
De kringen zullen in die week zich verder verdiepen in het gedeelte en gezamenlijk nadenken en praten over diverse vragen.


Handreikingen voor de kringen

Preek 1: ‘Tel je zegeningen’ (Efeze 1:1-14) 3 sept. 2023
Download de handreiking voor de kringen