Het goede nieuws

De reden waarom er christenen zijn en bij elkaar komen is het goede nieuws dat God voor mensen heeft. Hieronder staat heel beknopt beschreven wat dat goede nieuws inhoud en wat dit voor jou kan betekenen. Het goede nieuws staat in de bijbel, het woord van God. Heb je geen bijbel en wil je toch graag de teksten lezen, kijk dan op www.debijbel.nl. Er is ook een vertaling te vinden in”gewone” taal

God houdt van je
God wil niets niets liever dan een onophoudende vriendschap met jou. Hij wil graag betrokken zijn bij alles in je leven. Je bent waardevol in Zijn ogen want Hij heeft je gemaakt.
Johannes 3:16  –  Efeze 2:4-5

Zonde
Van nature kiezen wij mensen onze eigen weg en zijn we ongehoorzaam aan God. De Bijbel spreekt over ‘zonde’ als we ingaan tegen de wil van God. Verkeerd gedrag tegenover God maar ook verkeerd gedrag tegenover mensen. Zonde wordt in de Bijbel gezien als een groot probleem.
Jesaja 53:6  –  Romeinen 3:10

Kloof tussen mens en God
God is een Heilig en rechtvaardig God en kan zonde niet verdragen. Zonde zorgt daarom voor een kloof tussen de mens en God.
Jesaja 59:2  –  Romeinen 3:23

Je kunt jezelf niet redden
Wij kunnen die kloof niet zelf weghalen door goede dingen te doen. Je kunt het niet verdienen.
Efeze 2:8-9  –  Titus 3:5  –  Romeinen 4:4-5

Redding
Toch is er redding want God heeft jou zo lief dat hij zijn enige zoon Jezus gegeven heeft. Jezus is voor onze zonden gestorven. Als je dat gelooft dan is de kloof tussen jou en God verdwenen en dan zul je voor altijd leven.
Johannes 3:16  –  1 Petrus 2:23  –  Romeinen 5:8   –  Romeinen 10:9

Door je geloof in Jezus heb je het eeuwige leven
Geloof in wat Jezus voor je heeft gedaan, in plaats van je eigen inspanningen om je relatie met God in orde te maken, zorgt er voor dat het leven niet ophoudt wanneer je dood gaat. Dat je het niet van jezelf verwacht, maar je leven wilt laten leiden door Jezus.
Johannes 14:6  –  Handelingen 16:31  –  Romeinen 10:9-10

Bidden
Bid tot God en geef toe dat je een zondaar bent. Vertel Hem dat je spijt hebt van je zonden. Vraag Hem om je zonden te vergeven. Nodig Jezus uit om in jouw leven te komen als jouw Redder en Heer.

Is het de eerste keer dat je Jezus in jou leven hebt binnen gelaten of vind je het moeilijk om het alleen te doen, heb je vragen? We willen je graag helpen. Neem gerust contact met ons op. Dit gebed is pas het begin van je relatie met Jezus.