Wat wij geloven

Net als andere christenen geloven we als Baptistengemeente in Nieuw-Buinen dat Jezus Christus Gods Zoon is en dat Hij door God werd gestuurd om de mensen te redden. Door het lijden en sterven van Jezus Christus en dat Hij is opgestaan uit de dood, geloven wij dat er nieuw leven en contact met God mogelijk is. Iedereen die dat gelooft en zijn of haar leven heeft toevertrouwd aan God mag zich een kind van God noemen.

Doop
We benadrukken dus dat je persoonlijk moet kiezen om Jezus te volgen als antwoord op Gods liefde. De Bijbel leert dat je na zo’n persoonlijke keuze gedoopt mag worden en de Heilige Geest ontvangt. Net als in de Bijbel ga je tijdens de doop helemaal onder water. De doop is het teken voor de start van een nieuw leven met God. Het woord Baptist komt van het Griekse woord dat de Bijbel gebruikt voor ‘dopen’ of ‘onderdompelen’. De Bijbel is voor ons Gods Woord en hanteren wij als richtsnoer in geloof en leven.

Wat is ons verlangen?
We willen een uitnodigende gemeenschap van mensen zijn, die vanuit de liefde van Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest, mensen in relatie met Jezus Christus brengen om die relatie vervolgens verder op te bouwen.

Ons verlangen is dat je Jezus Christus leert kennen als jouw persoonlijke Verlosser van zonde en schuld. Dat je je overgeeft aan Jezus en je laat dopen door onderdompeling om vervolgens samen met de andere leden van de gemeente, dat is het Lichaam van Christus, te groeien in je geloof door onderwijs en toerusting.

Onze uitgangspunten op een rij:

  • De Bijbel is het enige boek dat door God Zelf is geïnspireerd en wij zien het daarom als het onfeilbare en gezaghebbende Woord van God.
  • Wij geloven in de Drie-eenheid: God, die Zich openbaart als Vader, als Zoon en Heilige Geest.
  • Wij geloven dat God Zijn Zoon Jezus Christus in deze wereld heeft gezonden om de schuld van alle mensen op zich te nemen. Hij is daarvoor aan het kruis gestorven.
  • Wij geloven dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen, is opgestaan en is opgevaren naar de hemel.
  • Wij geloven dat Jezus Christus, zoals Hij heeft beloofd, zal terugkeren om Zijn Vrederijk te vestigen. De enige manier om van zonde verlost te worden is door persoonlijke bekering en geloof in Jezus Christus en in Zijn verlossend werk. Hierdoor ontvangen we eeuwig leven met Hem.
  • Wij geloven in de opdracht van de doop van gelovigen door onderdompeling in water op basis van het persoonlijk geloof in Jezus Christus. (Marcus 16:16).
  • Wij geloven dat God Zijn Heilige Geest heeft gegeven om in ons te wonen en ons in staat te stellen met Zijn gaven de gemeente op te bouwen en ons de weg te wijzen tot de volle waarheid.