Privacyvoorwaarden

De Baptistengemeente Nieuw-Buinen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u vermoedt dat wij dit privacy statement niet naleven.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, vrienden, vaste gasten en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens
De Baptistengemeente Nieuw-Buinen houdt een ledenadministratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd, waaronder NAW gegevens. De gegevens in church app zijn alleen die gegevens die u zelf heeft ingevoerd en alleen beschikbaar voor leden en vrienden van de gemeente.  Daarnaast worden de gegevens van vaste gasten en bezoekers vastgelegd wanneer u een donatie doet ofwel deelneemt aan een cursus/activiteit.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, trouwdatum, doopdatum en kerkelijke achtergrond) om onze financiële en ledenadministratie bij te houden. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze cursussen of activiteiten.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie of betaling voor cursus en/of activiteit). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de secretaris@baptistengemeente-nieuwbuinen.nl

De Baptistengemeente Nieuw-Buinen is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van de Baptistengemeente Nieuw-Buinen: secretaris@baptisten-nieuwbuinen.nl

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid/vriend bent van onze gemeente. Wanneer er geen sprake is van lidmaatschap of vriendschap verwijderen wij uw gegevens na 5 jaar.

E-mail
Wanneer u als abonnee van één van onze mailings als lid, vriend of vaste gast uw e-mailadres aan de Baptistengemeente Nieuw-Buinen hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd. De e-mailadressen uit de ledenadministratie worden gebruikt voor het versturen van e-mails.

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de secretaris van de Baptistengemeente Nieuw-Buinen U vindt deze gegevens ook onder elke e-mail die u van ons krijgt.

Bezoek aan onze website
Op onze website worden de volgende cookies verzameld:

Naam Gebruikt door Omschrijving Bewaartermijn
wfvt_639000824 WordPress beveiligingsplug-in Deze cookie wordt geplaatst om de bezoeker gedurende zijn bezoek aan de website te volgen. Hierdoor kunnen pagina’s die bekeken worden gegroupeerd worden weergegeven in de statistieken van de beveiligingsplug-in. 24 uur
wordfence_verified
Human
WordPress beveiligingsplug-in Deze cookie wordt geplaatst om te checken of de bezoeker geen robot is. 24 uur

Fotografie
In ons gebouw tijdens onze samenkomsten en activiteiten worden foto’s gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt in verschillende uitingen, zoals op flyers of op social media. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u mailen naar de secretaris van de gemeente.

Beveiliging
De Baptistengemeente Nieuw-Buinen heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy beleid
De Baptistengemeente Nieuw-Buinen houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de secretaris van de Baptistengemeente. De meest actuele versie van het privacy beleid is te vinden op de website.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn: secretaris@baptisten-nieuwbuinen.nl